Přednášky o zahradách

S radostí sdílím svoje zahradní zkušenosti, inspiraci a tipy. Vybírat můžete z mnoha praktických témat, ráda se u vás zastavím na jednu přednášku nebo s celou sérií.

Místní podmínky a osobní očekávání 

Aby byla zahrada funkční, udržitelná a zároveň krásná, je potřeba zohlednit podmínky daného místa. Zásadní roli hrají naše očekávání, co nám má zahrada dávat (užitná, okrasná, relaxační, společenská, provozní). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se vzhled domu a lokalita promítají do podoby zahrady. Zaměříme se také na přírodní podmínky (nadmořská výška, typ půdy, oslunění, vlhkost apod.) a vysvětlíme si, proč je důležité je respektovat, ne jít proti. Zamyslíme se, co pro každého z nás má zahrada splňovat a ukážeme si inspirativní řešení

Trvalkové záhony a letničkové výsevy

Letničky jsou zajímavým řešením, pokud má zahrada rychle rozkvést. Představíme si méně obvyklý způsob jejich pěstování, a to přímý výsev. Zaměříme se na přípravu půdy, setí a péči o porost. 

Trvalkové záhony potkal v minulých letech poklesu zájmu, dnes se ale opět vracejí do popředí. Ukážeme si klasické i méně obvyklé druhy, zaměříme se na jejich nároky a pravidla pro vzájemné kombinování. Doporučíme si postupy, které vedou ke zdravému, silnému a krásnému porostu. 

Keře a stromy v zahradě

Zahrada, ve které se cítíme dobře, je vlastně odrazem přírody. Proto do ní patří keře a stromy. Zastavíme se u problematiky sázení stromů a keřů. Ukážeme si, jak by volba měla odrážet místní podmínky (podnební i stylové). 

Na fotografiích vypozorujeme, jak jejich umístění ovlivňuje funkčnost a vzhled zahrady. 

Představíme si také více či méně obvyklý sortiment, způsoby pěstování a řezu. Zaměříme se na dekorativnost květu, listu, kůry i habitu. 

Jarní a letní efekt v zahradě

Představíme si klasické i méně obvyklé rostliny, které do zahrady vnesou jarní a letní efekt. 

Povíme si o jejich pěstování a vzájemných kombinacích, poradíme si, jak udržet zahradu v kondici i v parném létě. 

Ukážeme si fotografie povedených realizací z moderních i tradičních zahrad 

Podzimní a zimní efekt v zahradě

Ani podzimní a zimní měsíce nemusí znamenat, že je zahrada nezajímavá. Podzim nabízí explozi barev, v zimě se zase zaměříme na struktury, barvy nebo rytmus. I neživé prvky zahrady vyniknou obzvlášť v tomto období. Ukážeme si efekt stálezelených rostlin, a to nejen jehličnanů, ale také keřů a trvalek. Představíme si rostliny, které tvoří závěr zahradníkovy sezóny. Najdeme inspiraci, jak v zimě dostat do zahrady teplo, světlo, barvy a zeleň 

Neživá složka zahrady: cesty, stavby, opory, vodní prvky, dekorace

Neživá složka zahrady bývá často podceňována, a to hned v několika ohledech. Rezignujeme na její estetickou hodnotu nebo se jí vyhýbáme kvůli pracnému a nákladnému pořízení. V zahradě má ale svou nezastupitelnou roli. Ukážeme si proto dobré příklady zpracování cest, opěrných zídek, drobných zahradních staveb, nábytku, vodních prvků, doplňků a dekorací. Zaměříme se přitom nejen na okrasnou zahradu, ale také na její užitkovou část. 

Mýtus bezúdržbové zahrady

Bezúdržbová zahrada je snad nejoblíbenějším mýtem mezi zahrádkáři. A nejde jen o běžný provoz, v němž chceme minimalizovat provozní zásahy typu pletí, zalévání apod. Zahrada má totiž vývoj, rostliny bují nebo naopak odumírají, a to si žádá průběžné změny. Údržbě a práci se tak nikdy nevyhneme. Zaměříme se proto na přijetí změn, podíváme se na ně jako na příležitost a nebudeme je považovat za problém. Zjistíme, jak si práci na zahradě co nejvíce usnadnit, a upozorníme na škodlivé, a přitom časté praktiky. Zaměříme se na pletí, zalévání, hnojení, ochranu před škůdci tak, aby byla zahrada co nejpříjemnější pro nás osobně i přírodu. 

Živočichové v zahradě

Přilákejte do své zahrady živočichy. Bude tak nejen zajímavější na pohled, ale zároveň zdravější. S ubývajícími místy, kde mohou živočichové žít, jsou navíc naše zahrady záchrannými ostrůvky v civilizaci. Každá drobná změna, kterou uděláme, pomůže obohatit okolní faunu. Ukážeme si, jak na zahradu přilákat ptáky, a proč nestačí jen krmítko. Povíme si o veverkách, žábách, hadech, ježcích a nejrůznějších hlodavcích. Samozřejmě nevynecháme hmyz. Naší pozornosti neuniknou hlodavci, psi, ani kočky. Zastavíme se u méně viditelné živé složky zahrady, nahlédneme totiž do půdy. To vše, aby byly naše zahrady nejen krásné, ale také skutečně živé. 

Přírodní zahrady: proč jsou užitečné pro lidi i živočichy

Přírodně vedená zahrada nabízí celou řadu potěšení. Přivádí nás zpátky k půdě. Ukazuje nám harmonii přírody. Učí nás přijímat věci, jaké jsou. Chrání nás před vysilujícími souboji. To všechno jsou na první pohled málo viditelné výhody přírodního zahradničení. V rámci přednášky si povíme, jaká jsou základní kritéria pro vedení a případnou certifikaci přírodní zahrady. Ukážeme si, jaký mají pravidla smysl a jak se změní život náš i živočichů, pokud je začneme aplikovat. Uvedeme konkrétní příklady, jak umí přírodní zahradničení šetřit nejen práci, ale i nervy a peníze. 

Zahradní turistika v Plzeňském kraji

Zahradní turistika nás obohacuje. Setkáváme si s jinými přístupy, inspirujeme se. Kam vyrazit v nejbližším okolí? Představíme si Víkend otevřených zahrad a ukážeme si, které zahrady na Plzeňsku se do této akce zapojují. Podíváme se, jaké další zahrady jsou celoročně přístupné, ať už jde o veřejné a zámecké parky nebo soukromé zahrady. Projdeme si fotografie z ukázkových přírodních zahrad v okolí, kam je možné po dohodě s majiteli zavítat. 

Virtuální exkurze do rakouských přírodních zahrad

V naší republice zatím neexistuje nic podobného pojetím ani rozsahem. Kittenbergerovy zážitkové zahrady a zahrady v Tullnu jsou každá komplexem cca 60 různě pojatých zahrad, které slouží jako nekonečný zdroj inspirace. Vypravíme se do nich prostřednictvím fotografií a ukážeme si zajímavé prvky, které mohou být využitelné i v našich zahradách. 

Zahrada, co zdobí po celý rok

Jak vytvořit zahradu, která vám bude dělat radost v každém ročním období? 

Zaměříme se na živé a neživé prvky, díky nimž se zahrada stane funkčním a na pohled milým celkem. 

Ukážeme si konkrétní příklady z praxe, abychom viděli, jak jednotlivé principy fungují. 

O mně aneb o lektorovi

Ing. Alena Zelenková, nadšená zahradnice, lektorka a konzultantka

  • Jsem tvůrkyní přírodních zahrad a s radostí sdílím tipy z každodenní praxe. Na sociálních sítích u mě čerpá inspiraci 15 000 sledujících. 
  • Mám 20 let zkušeností s přednáškami a učením. Poskytuju zahradní konzultace. 
  • Pracuju s dospělými i dětmi. 
  • Jsem členkou Českého zahrádkářského svazu a spolku Přírodní zahrada. 
  • Učím na univerzitě třetího věku a přednáším na pozvání po celé ČR. 
  • Pořádám praktické kurzy, kde se učíme pečovat o zahradu a vytvářet krásno. 
  • Moje zahrady získaly certifikát ukázkové přírodní zahrady, uznání zahradních architektů i veřejnosti. 
  • Na pozvání vystupuju v televizních a rozhlasových pořadech. 
  • Bude mi potěšením sdílet zahradní radost i s vámi. Cena přednášky od 1000 Kč (plus dopravné). Ráda zodpovím veškeré dotazy na telefonu 602 756 165 nebo e-mailem na alena.zelenkova@centrum.cz